Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Stanisławów w liczbach

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Stanisławów

Stanisławów, gmina w województwie mazowieckim, powiat miński .

Powierzchnia gminy Stanisławów wynosi 107 km2, zajmuje 1337 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Stanisławów zamieszkuje 6 797 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1383 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Stanisławów wynosi 64, jest 1212 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Stanisławów. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Stanisławów prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Stanisławów.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Stanisławów: 1071337
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Stanisławów: 0,032325
Lesistość w % w gminie Stanisławów: 28,5889
Ludność na 1 km2 w gminie Stanisławów: 641212
Liczba ludności ogółem w gminie Stanisławów: 6 7971383
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Stanisławów: 6,1265
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Stanisławów: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Stanisławów: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Stanisławów: 7,87-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Stanisławów: 71,1-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Stanisławów: 751567
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Stanisławów: 2,91642
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Stanisławów: 85,4-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Stanisławów: 31428
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Stanisławów: 19223
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Stanisławów: 977,2317
Przedszkola bez specjalnych w gminie Stanisławów: 5497
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Stanisławów: 328,21296
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Stanisławów: 84,01469
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Stanisławów: 5,6214
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Stanisławów: 1981797
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Stanisławów: 4 929-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Stanisławów: 4 952-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Stanisławów: 4 975-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Stanisławów: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Stanisławów: 24,81786
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Stanisławów: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Stanisławów: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Stanisławów: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Stanisławów: 24,81250

Źródłem danych statystycznych dla gminy Stanisławów jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Stanisławów, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Stanisławów. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.