Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Stanisławów  sprawdź informacje Na Mapie gminy Stanisławów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Stanisławów.

Mapa Geoportal Stanisławów

Dane urzędu

Urząd Gminy Stanisławówul. Rynek 32Stanisławów, 05-304

Tel: 25 7575858

Fax: 25 7575857

E-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl

Powiat: miński

Województwo: mazowieckie

Numer TERYT gminy Stanisławów: 1412142

Witryna: http://www.stanislawow.pl

Władze lokalne: Wójt Kinga Sosińskainwestycje@stanislawow.pl

Gmina Stanisławów w liczbach

Powierzchnia gminy Stanisławów*

107 km2

1337 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Stanisławów*

6 797 mieszkańców

1383 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Stanisławów*

64 mieszkańców na km2

1212 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Stanisławów

Geoportal Stanisławów prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Stanisławów

Jak powstał Geoportal gminy Stanisławów?

Geoportal Stanisławów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Stanisławów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Stanisławów umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Stanisławów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Stanisławów?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Stanisławów;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Stanisławów;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Stanisławów;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Stanisławów;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Stanisławowa.
Informacje na Geoportalu Stanisławów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Stanisławów?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Stanisławów;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Stanisławów;
 • Rejestr MPZP Stanisławów;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Stanisławów;
 • Mapa Topograficzna gminy Stanisławów;
 • Mapa Solarna gminy Stanisławów;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Stanisławów;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Stanisławów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Stanisławów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Stanisławów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Stanisławów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Stanisławowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Stanisławowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Stanisławów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Stanisławów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Stanisławów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Stanisławowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Stanisławowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Stanisławów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Stanisławów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Stanisławowie.

  Geoportal gminy Stanisławów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Stanisławów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Stanisławowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Stanisławów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Stanisławowie.

  W Geoportalu Stanisławów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Stanisławów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Stanisławowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Stanisławów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Stanisławów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Stanisławów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Stanisławów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Stanisławów. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Stanisławów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Stanisławów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Stanisławów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Stanisławowie. W Geoportalu gminy Stanisławów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Stanisławowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Stanisławów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Stanisławów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Stanisławów dla mieszkańców

Geoportal Stanisławów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Stanisławów. Na mapie Stanisławowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Stanisławów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Stanisławów. Korzystając z map Geoportalu gminy Stanisławów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Stanisławów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Stanisławów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Stanisławów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu